Критерії пошуку

Щоб знайти фізичну особу-підприємця, введіть в поле "Пошуковий запит":
Код ІПН (індивідуальний податковий номер) особи
Наприклад: 1234567890
АБО
Прізвище та/або ім'я та/або по-батькові особи
Наприклад: Шевченко, Шевченко Олександр, Шевченко Олександр Володимирович
АБО
Прізвище та ініціали особи
Наприклад: Шевченко О.В., Шевченко О В
АБО
Серія та номер паспорта фізичних осіб-підприємців, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
у передбаченому законодавством порядку

Наприклад: АВ 123456

Щоб знайти юридичну особу, введіть в поле "Пошуковий запит":
Код ЄДРПОУ підприємства
Наприклад: 1234567
АБО
Назву підприємства або його частину
Наприклад: Інформаційно-ресурсний центр, товариство

Щоб знайти результат надання адміністративної послуги юридичній особі, введіть у поле "Пошуковий запит":
Унікальний номер «Код» (розміщений на документі «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії»)
Зазначений номер розміщено у правому верхньому кутку першої сторінки Опису.